You are currently viewing Szachy – nowe zajęcia na barcińskim stadionie!

Szachy – nowe zajęcia na barcińskim stadionie!

Nowe zajęcia na barcińskim stadionie!

Już od 26 kwietnia zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką gry w szachy na salę konferencyjną Stadionu Miejskiego. Pierwsze zajęcia będą miały charakter pokazowy i będą nieodpłatne.

Zajęcia prowadzić będzie Jakub Dwojacki – pasjonat gry posiadający tytuł instruktora potwierdzony certyfikatem Polskiego Związku Szachowego oraz tytuł sędziego potwierdzony zaświadczeniem Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego.

Zapisy na kasie pływalni lub pod numerem 52 352 71 55. Ilość miejsc ograniczona.