You are currently viewing Nowe obostrzenia i ograniczenia!

Nowe obostrzenia i ograniczenia!

Drodzy Klienci! W związku z pojawieniem się nowych obostrzeń i ograniczeń mamy dla Was ważny komunikat.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na terenie pływalni mogą przebywać jednocześnie 54 osoby.

Po osiągnięciu limitu, możliwość wejścia na teren pływalni będą mieć wyłącznie osoby w pełni zaszczepione mogące okazać się ważnym certyfikatem.