Czwartki lekkoatletyczne – relacja

W dniach 13 i 20 października na Stadionie Miejskim w Barcinie odbyły się w czwartki lekkoatletyczne dla uczniów szkół podstawowych Gminy Barcin. W zawodach wzięło udział prawie 40 uczniów. Kolejna edycja na wiosnę 2023 r. Zawodnikom gratulujemy! Jednocześnie bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji zawodów – przede wszystkim Pani Wiolecie Jankowskiej i członkom sekcji lekkoatletycznej: Agacie Popielarz, Julii Macinie, Oldze Jankowskiej i Antoniemu Misiaszkowi a także Panu Rafałowi Moritzowi – Nauczycielowi Zespołu Szkół w Barcinie oraz uczniom i absolwentom ZS: Ewelinie Kondrat, Weronice Burchardt, Gabrieli Kaniuka, Nicoli Wojke, Karolinie Tafelskiej, Alicji Jercha i Lidii Dudek.