You are currently viewing Lokalny Animator Sportu – nabór

Lokalny Animator Sportu – nabór

Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ogłasza nabór w ramach projektu Lokalny Animator Sportu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Aby móc zostać animatorem należy posiadać uprawnienia pedagogiczne, licencję instruktora/ trenera sportu lub inne umiejętności i kwalifikacje umożliwiające prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży.

Podania prosimy składać w sekretariacie krytej pływalni lub mailowo pod adresem marketing@bosir-barcin.pl.

Więcej informacji pod numerem 603 633 939 w godzinach 7:00 – 15:00.