You are currently viewing Konserwator poszukiwany

Konserwator poszukiwany

Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. zaprasza do składania aplikacji o pracę na stanowisko KONSERWATOR.

Planowane miejsce pracy – Kryta pływalnia w Barcinie.

Opis stanowiska:

– obsługa techniczna pływalni,

– nadzór nad pracą urządzeń basenowych; technologii uzdatniania wody basenowej, central wentylacyjnych, instalacji i urządzeń nisko prądowych,

– obsługa w zakresie podstawowym sprzętu komputerowego,

– konserwacja sprzętu elektronicznego, – konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń, sprzętu i wyposażenia pływalni,

– uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV,

– praca w ruchu ciągłym w systemie 12 godzinnym.

Wymagane kwalifikacje:

– wykształcenie min. zawodowe, preferowane techniczne,

– doświadczenie zawodowe (mile widziane referencje),

– umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność sprawnej organizacji pracy,

– rzetelność, sumienność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– życiorys/CV i list motywacyjny,

– kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie kwalifikacji,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

– oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

– oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.