You are currently viewing Komunikat o remoncie

Komunikat o remoncie

Uprzejmie informujemy, że podczas prac remontowych przy wymianie płytek w niecce basenu sportowego konieczne było przeprowadzenie nadplanowych robót, które nie były przewidziane: tj. skucie dodatkowej warstwy odparzonego podłoża oraz przeprowadzenie próby szczelności. Podjęte działania miały na celu zapewnienie najwyższej jakości prowadzonych prac remontowych oraz uniknięcie kolejnych awarii. Konieczność wykonania robót dodatkowych wpłynęła na przedłużenie remontu. Przewidujemy, że wznowienie pracy pływalni nastąpi około 3 tygodni później, niż początkowo zakładaliśmy, za co przepraszamy. Jednocześnie zapewniamy, że podobnie jak Państwu zależy nam na możliwie najszybszym wznowieniu pracy pływalni. Aktualnie wykonawca kończy prace remontowe. Pływalnia zostanie uruchomiona niezwłocznie po ich ukończeniu oraz po napełnieniu niecki i uzdatnieniu wody.