You are currently viewing Informacja o naborze!

Informacja o naborze!

Osoby zainteresowane pracą ratownika na barcińskiej krytej pływalni prosimy o kontakt pod numerem 52 352 71 55       (od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00) lub mailowo pod adresem kadry2@bosir-barcin.pl.

Wymagania niezbędne:

  1. Aktualne uprawnienia ratownika wodnego tj.:

– szkolenie z zakresu Ratownictwa Wodnego

– zaświadczenie o ukończonym kursie KPP

– przynajmniej jeden patent przydatny w ratownictwie wodnym

– przynależność do podmiotu uprawnionego

do wykonywania ratownictwa wodnego

  1. Dyspozycyjność(praca zmianowa)