Aktualności

Pracownik poszukiwany!

Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. zaprasza do składania aplikacji o pracę na stanowisko

KONSERWATOR.

Planowane miejsce pracy - Kryta pływalnia w Barcinie.

Opis stanowiska: - obsługa techniczna pływalni,

 • nadzór nad pracą urządzeń basenowych; technologii uzdatniania wody basenowej, central wentylacyjnych, instalacji i urządzeń nisko prądowych,
 • obsługa w zakresie podstawowym sprzętu komputerowego,
 • konserwacja sprzętu elektronicznego,
 • konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń, sprzętu i wyposażenia pływalni,
 • uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV,
 • praca w ruchu ciągłym w systemie 12 godzinnym. Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie min. zawodowe, preferowane techniczne,
 • doświadczenie zawodowe (mile widziane referencje),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie kwalifikacji,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (do pobrania na stronie w linku poniżej),
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie (pokoju nr 10) Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Konserwator.

Oferty należy składać, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 21.06.2019 r

Log in