Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące badania sprawozdania finansowego spółki (BOSiR)

Rada Nadzorcza Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i 2018 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania.

Wszystkie załączniki znajdują się na stronie:

http://bip.bosir-barcin.pl/przetargi-i-ogloszenia/45-zapytanie-ofertowe-dotyczące-badania-sprawozdania-finansowego-spółki

Log in