Aktualności

Ruszyła kolejna edycja akcji " Idę i biegnę po rekord 2018"

Zapraszamy wszystkich miłośników biegania do wzięcia udziału w kolejnej edycji "Idę i biegnę po rekord 2018":. Startujemy od 2.01.2018r. Finał 22.09.2018

REGULAMIN AKCJI „Idę i biegnę po rekord”

1. Organizatorem akcji „Idę i biegnę po rekord” jest Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. zwany w dalszej części Organizatorem. 
2. Akcja trwa od 02.01.2018 r. do 14.09.2018 r. w godzinach otwarcia Stadionu Lekkoatletycznego w Barcinie z wyjątkiem: świąt, okresów opadów i zalegania śniegu na bieżni stadionu, a także podczas imprez odbywających się na obiekcie. 
3. Miejscem realizacji akcji jest Stadion Lekkoatletyczny w Barcinie przy ul. Jakuba Wojciechowskiego 10, 88-190 Barcin.
4. Organizator udostępnia uczestnikom akcji bieżnię zgodnie z zastrzeżeniami określonymi w pkt. 2 niniejszego regulaminu. 
5. BOSiR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników akcji na terenie stadionu.
6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu akcji oraz regulaminu obiektu, na którym się ona odbywa. Niestosowanie się do zapisów tych regulaminów może skutkować usunięciem z obiektu lub wykluczeniem z udziału w akcji. Udział w akcji jest równoznaczny z tym, iż uczestnik zapoznał się ze wspomnianymi regulaminami oraz że rozumie ich postanowienia.
7. Akcja „Idę i biegnę po rekord” nie jest formą zorganizowanych zajęć sportowych, organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas udziału w niej. 
8. Uczestnicy biorą udział w akcji na własną odpowiedzialność, mając świadomość swojego stanu zdrowia oraz swoich możliwości kondycyjnych. 
9. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby reklamowe i promocyjne organizatora, a także na ich publikację w Internecie, materiałach promocyjnych Organizatora i mediach. 
10. Uczestnikami akcji mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 
11. Zgłosić się oraz otrzymać dodatkowe informacje dotyczące akcji „Idę i biegnę po zdrowie” można pod numerami telefonu 665-307-245 lub pod adresami e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12. Do udziału w akcji konieczne jest posiadanie urządzenia z aplikacją umożliwiającą rejestrację pokonanego dystansu oraz mapy trasy. 
13. Po pokonaniu dowolnego dystansu uczestnik udaje się do budynku zaplecza Stadionu Lekkoatletycznego w Barcinie, w którym przedkłada informację o pokonanej trasie i dystansie. Wynik zostaje dodany do łącznego rezultatu uczestnika. 
14. Do klasyfikacji zaliczany jest tylko i wyłącznie dystans przebiegnięty na bieżni Stadionu Lekkoatletycznego w Barcinie przy ul. Jakuba Wojciechowskiego 10.
15. Wyniki sumowane będą w okresie trwania akcji.
16. Rywalizacja prowadzona będzie w kategoriach open kobiet i mężczyzn. Osoby które uzyskają najlepsze wyniki w swoich kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe podczas 6 edycji Oshee Barcin Biega w dniu 22 września 2018r. 
17. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania spraw nie uregulowanych jego zapisami.

Log in